Parakstīties uz jaunumiem

Ievadi savu e-pasta adresi, lai parakstītos uz jaunumiem

Parakstīties

Trešdien, 6. martā, plkst. 13.00 Rīgas 47. vidusskolā (Skaistkalnes iela 7) notiks Rīgas skolu dabas zinību kabinetu labiekārtošanas projekta noslēguma pasākums „Atklātā stunda”. Pasākumā būs iespēja piedalīties improvizētā ķīmijas stundā, apskatīt projektā labiekārtotos matemātikas, bioloģijas, ķīmijas un fizikas kabinetus, kā arī iepazīties ar projektā paveikto.

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg

2012. gada 28. decembrī noslēdzies ERAF finansētais projekts "Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija" (vienošanās nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503). Projektā Rīgas vispārizglītojošajām skolām piegādāti 3531 stacionārie datori, 100 portatīvie datori un 41 multimediju komplekts (interaktīvā tāfele, projektors, datu kamera un datu sensori). Projektā piegādāto stacionāro datoru pieslēgšanai pie Interneta ir paplašināti skolu lokālie datortīkli, ierīkojot vairāk nekā 3000 jaunu tīkla pieslēgvietu.

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg

Tuvojas noslēgumam ERAF projekts „Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” (vienošanās nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503). No datoru un multimediju tehnikas piegāžu uzsākšanas aprīlī līdz 10.oktobrim Rīgas pašvaldības vispārizglītojošajām skolām piegādāti 2188 stacionārie datori Ls 1859276 vērtībā, 38 multimediju komplekti (interaktīvā tāfele, projektors, portatīvais datu kamera un datu sensori) Ls 159175 vērtībā un no multimediju komplektiem atsevišķi 53 portatīvie datori Ls 41245 vērtībā. Plānots, ka projekts tiks pabeigts līdz 2012.gada 30.decembrim.

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg

No ERAF projekta „Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” (vienošanās nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503) datoru un multimediju tehnikas piegāžu uzsākšanas aprīlī līdz 28.augustam Rīgas pašvaldības vispārizglītojošajām skolām piegādāti 2607 stacionārie datori Ls 1813660 Ls vērtībā (ieskaitot PVN).

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg

No ERAF projekta „Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” (vienošanās nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503) datoru un multimediju tehnikas piegāžu uzsākšanas līdz 25.jūnijam Rīgas pašvaldības vispārizglītojošajām skolām piegādāti 2175 stacionārie datori Ls 14840445 Ls vērtībā (ieskaitot PVN).

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg 

Pirmajām 17 Rīgas pašvaldības vispārizglītojošajām skolām ERAF projektā „Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” (vienošanās nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503) 2012.gada aprīļa mēnesī piegādāti 577 stacionārie datori Ls 347499,92 (ieskaitot PVN) vērtībā. Tas sastāda ir 15% no visa projektā paredzētā stacionāro datoru skaita (3531). Piegādes notiek atbilstoši piegādātāja – SIA Lattelecom izstrādātam grafikam.

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg

2012. gada 3.aprīlī ir uzsāktas stacionāro datoru piegādes ERAF projektā „Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” (vienošanās nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503) ietvaros, kuru, pamatojoties uz 2011. gada 13. septembrī noslēgto vispārīgo vienošanos  nr.  1-28/105 ar LR Izglītības un zinātnes ministriju veic SIA Lattelecom  sadarbībā ar apakšuzņēmējiem. Pirmajās piegāžu dienās laika periodā no 03.04.2012. līdz 05.04.2012. deviņām Rīgas pašvaldības vispārizglītojošām skolām ir piegādāti 240 datorkomplekti Ls 167188,80 vērtībā (ieskaitot PVN).

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg 

Rīgas pašvaldība sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju uzsākusi datoru un multimediju tehnikas iepirkuma plānošanu projektā ”Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” (vienošanās nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503). Vispārizglītojošās skolas tehniku iepirks, izmantojot speciālu - ERAF struktūrfondu iepirkumiem paredzētu elektronisku iepirkuma sistēmu, kas pēc darbības līdzinās parastam e-veikalam.

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 2011. gada 24.oktobrī ir saņēmis LR Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli ar uzaicinājumu pievienoties noslēgtajai vispārīgajai vienošanās par datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegādi ERAF projektā ”Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” (vienošanās nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503), līdz ar to departaments kā projekta īstenotājs ir uzsācis nepieciešamo formalitāšu kārtošanu lai skolas pēc iespējas ātrāk varētu sākt lietot E-veikalu, ar kura palīdzību tiks organizēta tehnikas iepirkuma procedūra. Iepirkumā plānoti divu veidu stacionārie datori, divu veidu interaktīvās tāfeles ar projektoru un datu sensoru risinājumi, kā arī portatīvais dators.

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg 

2011. gada martā Rīgas pašvaldības noslēgto līgumu ar SIA „Komerccentrs DATI grupa” un SIA „Rīgas datortīkli” ietvaros aktīvi notiek datortīklu izbūves darbi skolās projekta „Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” (vienošanās nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503) ietvaros. Līdz 2011.gada 28. jūlijam ir pabeigti datortīklu izbūves un paplašināšanas darbi 46 skolās.

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, kas īsteno projektu „Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” (vienošanās nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503) ir saņēmis informāciju no Valsts izglītības attīstības aģentūras par Izglītības un zinātnes ministrijas iespējamo tālākās rīcības plānu sakarā ar 2011.gada 15.martā bez rezultātiem pārtraukto publiskā iepirkuma procedūru „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. “Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros” (identifikācijas Nr. IZM 2010/26/AK/ERAF).

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg 

Rīgas pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar veiksmīgi noritējušās publiskā iepirkuma procedūras (id. Nr. RDITC 2010/001) uzvarētājiem SIA „Komerccentrs DATI grupa” un SIA „Rīgas datortīkli” par Eiropas reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” (vienošanās nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503) datortīklu ierīkošanu. Plānots, ka datortīklu ierīkošanas darbi skolās tiks pabeigti līdz jaunā mācību gada sākumam – 2011.gada 1.septembrim.

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg

Veiksmīgi ir noslēgusies Rīgas domes informācijas tehnoloģiju centra rīkotā publiskā iepirkuma procedūra (identifikācijas Nr. RDITC 2010/001), kuras rezultātā ir noteikti divi uzvarētāji – SIA „Komerccentrs DATI grupa” un SIA „Rīgas datortīkli”. Ar uzvarējušajiem piegādātājiem ir noslēgts līgums par vispārīgo vienošanos, kura ietvaros piegādātāji veiks datortīklu ierīkošanu un paplašināšanu Rīgas pašvaldības struktūrvienībās un iestādēs, tai skaitā skolās, kurās tiek īstenots projekts „Rīgas vispārizglītojošo skolu informatizācija” (vienošanās nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503).

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg

Projekta "Rīgas vispārizglītojošo skolu informatizācija" (vienošanās Nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503). 2010. gada vasaras sākumā tika uzsākta skolu apsekošana lokālo datortīklu izbūvei. Testēšanas nolūkos tika apsekotas desmit skolas un izveidotas tāmes ar tehniski - ekonomisko aprēķinu tīklu ievilkšanai, lai noskaidrotas aptuvenās izmaksas, kādas varētu būt uz vienu datora pieslēguma punktu. Projekta vadības grupa arī centās noskaidrot, kādi varētu būt potenciālie šķēršļi tīklu ievilkšanai un jaunā tīkla pievienošanai jau esošajam skolas lokālajam tīklam. Ir veikti pirmie aprēķini, un ar lielu varbūtību var prognozēt, ka datortīklu ierīkošanā viss izdosies, kā plānots. Tiek izskatīta iespēja kopā ar datortīklu rozešu izveidi ierīkot arī elektrības rozetes vietās, kur to vēl nav vai tās ir neatbilstošas kvalitātes. Elektrības rozešu ierīkošana būs atkarīga no kopējām izmaksām un lokālo datortīklu aktivitātei atvēlētā budžeta apjoma, jo projektam primāra ir lokālo datortīkla pieslēgvietu ierīkošana.

 

ERAF_ES_IEGULDIJUMS_RD_logo.jpg

Rīgas pašvaldībā ir uzsākta ERAF finansētās darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes "Izglītības iestāžu informatizācija" projekta "Rīgas vispārizglītojošo skolu informatizācija" īstenošana (projekta vienošanās Nr. 2009/0295/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/503).

 

Teksta izmērs: A A A

Aktuāli
Pasākumu kalendārs
29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02
 
Jaunākais fotogalerijā
Mūsu sadarbības partneri
   
 
Pēdējo reizi atjaunota 21.septembrī, 2018, 09:35
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv
old.iksd.riga.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit