Biežāk uzdotie jautājumi
Parakstīties uz jaunumiem

Ievadi savu e-pasta adresi, lai parakstītos uz jaunumiem

Parakstīties

Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām

Teksta izmērs: A A A

 
Sākums RD IKSD Iepirkumi Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīga...
Id Nr. Iepirkuma priekšmets Iestāde Datums Termiņš
RD IKSD 2017/34 Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 10.01.2018 09.02.2018
Paziņojums par lēmumu

20.06.2018.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs) iepirkuma “Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām” (identifikācijas Nr.RD IKSD 2017/34) (turpmāk – Iepirkums) komisija, veica Iepirkuma 2.daļas “Ēdināšanas pakalpojumi Iļģuciema vidusskolā” piedāvājumu atkārotu vērtēšanu un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas 28.05.2018. lēmumā  Nr.4-1.2/18-79 norādīto. Rezultātā Iepirkuma komisija 18.06.2018. pieņēma lēmumu Iepirkuma 2.daļā “Ēdināšanas pakalpojumi Iļģuciema vidusskolā” piešķirt līguma slēgšanas tiesības personu apvienībai, kuru veido SIA “MCA”, SIA “MARNIKO”, SIA “NIKOMAR” un SIA “NOMR”, ar līgumcena pieciem gadiem EUR 620406.50 bez pievienotās vērtības nodokļa.

09.05.2018.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta iepirkuma “Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām” (identifikācijas Nr.RD IKSD 2017/34) komisija, ņemot vērā SIA “Baltic Restaurants Latvia" iesniegumu par atteikšanos no piešķirtajām līguma slēgšanas tiesībām Iepirkuma 3.daļā “Ēdināšanas pakalpojumi Pamatskolā "Rīdze"”, 24.daļā “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Imantas vidusskolā” un 27.daļā “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ķengaraga vidusskolā”, kā arī SIA “Aniva" iesniegumu par atteikšanos no piešķirtajām līguma slēgšanas tiesībām Iepirkuma 33.daļā “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ukraiņu vidusskolā”, 09.05.2018. pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības šādiem pretendentiem:

Iepirkuma daļas Nr.

Iepirkuma daļas nosaukums

Pretendenta nosaukums

Līgumcena pieciem gadiem bez PVN

3.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Pamatskolā "Rīdze"

"Fristar" SIA

629119.00

24.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Imantas vidusskolā

"Fristar" SIA

923984.00

27.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ķengaraga vidusskolā

"Žaks-2" SIA

831801.50

33.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ukraiņu vidusskolā

"KRAFTS UN PARTNERI" SIA

502779.50

 

19.04.2018.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) iepirkuma “Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām” (identifikācijas Nr.RD IKSD 2017/34) (turpmāk – Iepirkums) komisija 19.04.2018. pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības šādiem pretendentiem:

Iepirkuma daļas Nr.

Iepirkuma daļas nosaukums

Pretendenta nosaukums

Līgumcena pieciem gadiem bez PVN

1.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Āgenskalna sākumskolā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

695869.50

2.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Iļģuciema vidusskolā

"SES grupa" PS

629637.50

3.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Pamatskolā "Rīdze"

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

633709.00

4.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Puškina licejā

"MCA" SIA

844968.00

5.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 19.vidusskolā

"Fristar" SIA

247486.00

6.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 33.vidusskolā

"Žaks-2" SIA

757248.00

7.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 37.vidusskolā

"Verniks" SIA

409293.40

8.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 41.vidusskolā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

736839.50

9.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 46.vidusskolā

"Žaks-2" SIA

519112.00

10.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 53.vidusskolā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

565496.50

11.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 61.vidusskolā, t.sk., Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolai

"Verniks" SIA

668660.30

12.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 63.vidusskolā

"Fristar" SIA

719244.50

13.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 64.vidusskolā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

1285735.50

14.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 65.vidusskolā

"Žaks-2" SIA

436798.00

15.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 93.vidusskolā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

602063.50

16.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 95.vidusskolā

"Žaks-2" SIA

1435034.20

17.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 96.vidusskolā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

881127.00

18.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Angļu ģimnāzijā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

1352724.00

19.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Anniņmuižas vidusskolā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

986314.50

20.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolā

"SES grupa" PS

407243.50

21.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ezerkrastu pamatskolā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

574675.20

22.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Franču licejā

"Žaks-2" SIA

962336.00

23.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Igauņu pamatskolā

"Žaks-2" SIA

199894.50

24.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Imantas vidusskolā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

930682.00

25.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Juglas vidusskolā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

1565986.90

26.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā

"Tavlis" SIA

1738692.00

27.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ķengaraga vidusskolā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

837377.50

28.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Lietuviešu vidusskolā

"Žaks-2" SIA

417103.50

29.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, t.sk., Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolai

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

1169132.50

30.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Purvciema vidusskolā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

1386333.00

31.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas sākumskolā "Valodiņa"

"Fristar" SIA

261630.00

32.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā

"SES grupa" PS

411748.50

33.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ukraiņu vidusskolā

"ANIVA" SIA

487121.00

34.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Valda Zālīša sākumskolā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

976752.00

35.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā

"Baltic Restaurants Latvia" SIA

1048203.00

36.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ziepniekkalna sākumskolā

"Žaks-2" SIA

365942.00

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 60.panta sesto daļu iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Saskaņā ar PIL 60.panta septītās daļas 1) apakšpunktu nogaidīšanas termiņš ir 10 dienas pēc dienas, kad PIL 37. panta otrajā daļā minētā informācija (lēmums attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu) nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, faksu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena. Saskaņā ar PIL 60.panta astoto daļu nogaidīšanas termiņa desmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

Saskaņā ar PIL 60.panta devītās daļas 1) apakšpunktu  iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam pretendentam ir piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā.

Pamatojoties uz PIL 60.panta devītās daļas 1) apakšpunktu  iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot PIL 60.panta sestajā daļā noteikto nogaidīšanas termiņu:

1)            Iepirkuma 16.daļā “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 95.vidusskolā”, kur vienīgais pretendents ir SIA “Žaks-2”;

2)            Iepirkuma 21.daļā “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ezerkrastu pamatskolā”, kur vienīgais pretendents ir SIA “Baltic Restaurants Latvia”;

3)            Iepirkuma 23.daļā “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Igauņu pamatskolā”, kur vienīgais pretendents ir SIA “Žaks-2”;

4)            Iepirkuma 26.daļā “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā”, kur vienīgais pretendents ir SIA “Tavlis”;

5)            Iepirkuma 28.daļā “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Lietuviešu vidusskolā”, kur vienīgais pretendents ir SIA “Žaks-2”;

6)            Iepirkuma 36.daļā “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ziepniekkalna sākumskolā”, kur vienīgais pretendents ir SIA “Žaks-2”.

 


Uzvarējušā pretendenta nosaukums
skat. Paziņojums par lēmumu
Līgumcena EUR (bez PVN)
skat. Paziņojums par lēmumu
Lēmuma pieņemšanas datums
19.04.2018
 

Informācijas ieinteresētajiem piegādātājiem 08.02.2018.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra Elektronisko iepirkumu sistēmā ir konstatējusi kļūdu, ka vienai piedāvājuma šūnai (vienai pasūtītāja izvirzītajai prasībai) piegādātājam gatavojot piedāvājumu nav iespējams vienlaikus pievienot vairākas datnes, ja visu šo datņu nosaukumos kopā simbolu skaits pārsniedz 4000.

Ja attiecīgais datņu skaits tiks pārsniegts, šo piedāvājumu nebūs iespējams iesniegt, kā arī šo piedāvājumu nevarēs labot, tomēr būs iespējams izveidot un iesniegt jaunu piedāvājumu.

Minētā EIS nepilnība tiks novērsta pēc attiecīgu atjauninājumu uzlikšanas 16.02.2018., bet šobrīd, lai novērstu problēmas ar piedāvājumu iesniegšanu, lūdzam sekot turpmāk norādītajam.

Attiecīgi, situācijā, ja vienai piedāvājuma šūnai (prasībai) nepieciešams pievienot lielu skaitu dokumentu, lūdzam apvienot šos dokumentus  vienā arhīva datnē (piemēram .zip, .rar) un pievienot šo vienu datni.  

Savukārt, ja šāda arhīva datne pārsniedz 5MB , datnes pievienošanai izmantojiet FTP klienta programmatūru - instrukcija kā pievienot lielapjoma datnes atrodama saitē:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON

Ja piedāvājuma gatavošanā rodas problēmas, lūdzam nekavējoties sazināties ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras atbalsta dienestu, zvanot uz kopējo tālruni 66155511 vai vēršoties pie Ivara Vilka (t. 67350650), Laimas Pujātes (t. 67350625).

 

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 05.02.2018.

 

1.jautājums, kurš elektroniski saņemts 05.02.2018.:

Man ir jautājums par iepirkumu konkursa produktu saraksta 63. pozīciju - Tēja (karkade vai kumelīšu vai piparmētru vai melnā). Jāatzīmē, ka skolēnu ēdināšanas tehnoloģiskajās kartēs (Nilokuma 2. pielikums) minēta tikai karkadē tēja, savukārt produktu saraksta 63. pozīcijā - četras dažādas tējas.  Pieņemsim, ka konkursā piedalās trīs pretendenti (A, B un C), iesniedzot pieteikumus skolu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (bez pirmsskolas). Ja minētie pretendenti iesniedz šādus piedāvājumus:

1) pretendents A - tikai vietējas izcelsmes sertificēta kumelīšu tēja (piegādes attālums nepārsniedz 320km);

2) pretendents B - vietējas izcelsmes sertificētu kumelīšu tēju (piegādes attālums nepārsniedz 320 km) un sertificētu melno tēju (piegādes attālums pārsniedz 320 km);

3) pretendents C - tikai sertificētu melno tēju (piegādes attālums pārsniedz 320 km),

cik punktu iepirkumu komisija par produktu saraksta 63. pozīciju atzīs katram no šiem pretendentiem?

 

Atbilde uz 1.jautājumu jau tika sniegta 24.01.2018.:

Nolikuma 2.4.1.2.punkta 9.apakšpunktā noteikts, ka punkti netiek piešķirti par pozīcijām, kas nav minētas Nolikuma 2.pielikumā un nav norādītas BL, NPKS, LPIA produktu saraksta 2.kolonnā, un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtējumā netiek piemērots aizstāšanas princips; gadījumā, ja atbilstoši tehnoloģiskajās kartēs noteiktajam ēdienu pagatavošanā jāizmanto konkrēts produkts, punktus nepiešķir par citu līdzīgu produktu.

Saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā norādītajām tehnoloģiskajām kartēm (turpmāk – TK) paredzēts izmantot šādus tēju veidus:

1)      karkadē (1.-12.klasēm TK: 6.5, 6.5.a, 12.5, 12.5.a, 18.5b);

2)      kumelīšu (pirmsskolu grupām TK 9.3L, 11.3B, 13.4B, 15.3B, 16.3B, 19.2L);

3)      piparmētru (pirmsskolu grupām TK 2.2L, 10.3B, 18.3B, 20.2L);

4)      melno (pirmsskolu grupām TK: 1.3B, 2.3B, 6.3B, 6.3L, 8.2L, 8.3B, 14.3B, 19.3B (600.lp.), 20.3B);

5)      tēja, nenorādot konkrētu veidu (pirmsskolu grupām TK 4.2L, 19.3B (461.lp.).

Tātad attiecībā uz 63.pozīciju “Tēja (karkade vai kumelīšu vai piparmētru vai melnā)” visās skolās var tikt piedāvāta tēja, kas atbilst NPKS, BL, LPIA prasībām.

Tomēr vērā ņemams ir tas, ka attiecībā uz skolām, kurās ir tikai 1.-12.klases, bet nav pirmsskolu grupas, var tikt piedāvāts viens tējas veids - karkadē, kas atbilst NPKS, BL, LPIA prasībām. Bet attiecībā uz skolām, kurās ir 1.-12.klases un pirmsskolas grupas, var tikt piedāvāts viens vai vairāki tēju veidi (karkade vai kumelīšu vai piparmētru vai melnā).

Saskaņā ar Nolikuma 2.4.1.2.punkta 6) apakšpunktu, ja pretendents piedāvā produktu, kuram ir vairāki veidi vai dalījums, un šī produkta veidi vai dalījums ir atsevišķi norādīti sertifikātā un BL, NPKS, LPIA produktu publiskajā reģistrā, tad BL, NPKS, LPIA produktu saraksta 3.kolonnā šo produktu un tā veidus min vienā pozīcijā (tabulas vienā rindā) kopā, un skaita kā vienu produktu.

Tātad, ja attiecībā uz skolu, kurā ir 1.-12.klases un pirmsskolas grupas, tiek piedāvāti vairāki tēju veidi, tie ir jānorāda vienā rindā, un to skaita kā vienu produktu.

 

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 01.02.2018.

 

1.jautājums, kurš elektroniski saņemts 01.02.2018.:

Iepirkuma 2016/46 nolikumā bija šāds punkts: 2.3.2.4. par piedāvājumā iekļautajiem produktiem, kuri atbilst NPKS vai BL prasībām, vai kultūraugi, kuri atbilst LPIA prasībām, pretendents iesniedz šādus apliecinājumus:

1)        ražotāja apliecinājumu, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu, kas apliecina produkta vai kultūrauga ražotāja sadarbību ar pretendentu vai piegādātāju.

 

Iepirkuma 2017/34 nolikumā ir tikai šāds punkts:

2.4.1.3. ražotāju apliecinājumi saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumu, ja piedāvājumā tiek iekļauti Latvijā ražoti BL, NPKS, LPIA produkti.

Jautājums: Vai tas nozīmē, ka nav jāsagatavo dokuments par ražotāja sadarbību ar piegādātāju?

Atbilde uz 1.jautājumu:

No Nolikuma 2.4.1.punkta 2.4.1.3.punkta ļoti skaidri izriet prasība, ka pretendents sagatavo un iesniedz tehnisko piedāvājumu, kurā iekļauj vairākus dokumentus, t.sk., ražotāju apliecinājumus saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumu, ja piedāvājumā tiek iekļauti Latvijā ražoti BL, NPKS, LPIA produkti.

Saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumu ražotājs apliecinājumā norāda, vai tas tieši sadarbojas ar ēdināšanas uzņēmumu (ražotājs pats piegādā produktus ēdināšanas uzņēmumam) vai arī sadarbojas ar piegādātāju (ražotājs nodod produktus piegādātājam).

Ja piegādātājs nevis ražotājs piegādā produktus ēdināšanas uzņēmumam, tad jāiesniedz arī 8.pielikums “Piegādātāja apliecinājums”, kur norāda, kādus produktus piegādātājs piegādā ēdināšanas uzņēmumam.

Tikai tajā gadījumā, ja piedāvājumā tiek iekļauti no Eiropas Savienības valstīm importēti BL produkti, kurus pretendentam piegādā Latvijā sertificēts BL produktu piegādātājs, pretendentam nav jāiesniedz produkta ražotāja apliecinājums, bet gan ārvalstu institūciju sertifikātu kopijas, kas apliecina produkta atbilstību BL prasībām.

 

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 31.01.2018.

 

1.jautājums, kurš elektroniski saņemts 29.01.2018.:

Jautājums par iepirkuma 7.daļu "Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 37.vidusskolā". Tehniskajā specifikācijā ir norādīts, ka maksa par uzstādīto iekārtu nomu tiks precizēta. Šī izmaksa ir būtiska sastādot finanšu piedāvājumu un aprēķinot pakalpojuma cenu, tāpēc lūdzu sniegt precizējumu vai tā tiks mainīta un kādā apmērā šī izmaksa varētu tikt noteikta?

Atbilde uz 1.jautājumu:

Nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” attiecībā uz 7.daļu “Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 37.vidusskolā” tika norādīta iepriekš noteiktā nomas maksa. Nolikuma 11.pielikuma “Nomas līguma projekts” 3.14.punktā norādīts, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts Rīgas domes lēmumos noteiktajā kārtībā.

Rīgas domes lēmumos noteiktajā kārtībā šobrīd ir veikts Rīgas 37.vidusskolas virtuves telpu un inventāra nomas maksas pārrēķins, saskaņā ar kuru noteikta šāda nomas maksa:

 

Euro

Virtuves telpu 39.99 kv.m. nomas maksa (bez PVN)

36.39

Palīgtelpu 25.54 kv.m. nomas maksa (bez PVN)

11.62

Iekārtu un inventāra nomas maksa(bez PVN) tiks precizēta

453.93

Kopējā nomas maksa (bez PVN)

501.94

 

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 24.01.2018.

 

1.jautājums, kurš elektroniski saņemts 24.01.2018.:

 

Izvērtējot atbildi uz 1.jautājumu, kurš elektroniski saņemts 22.01.2018. un nolikuma 2.4.1.2.punkta 9.apakšpunktu, rodas neskaidrība, kuru lūdzam precizēt:
vai iepirkuma daļā -
skolā, kurā ir 1.-12.klases, bet nav PII grupas, 63.pozīcijā : “Tēja (karkade vai kumelīšu vai piparmētru vai melnā)”, punkti tiks piešķirti par šo produktu, ja Pretendents būs piedāvājis tikai kumelīšu tēju, kas ražota atbilstoši BL prasībām?

Precizēta atbilde uz 22.01.2017. saņemto 1.jautājumu:

Nolikuma 2.4.1.2.punkta 9.apakšpunktā noteikts, ka punkti netiek piešķirti par pozīcijām, kas nav minētas Nolikuma 2.pielikumā un nav norādītas BL, NPKS, LPIA produktu saraksta 2.kolonnā, un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtējumā netiek piemērots aizstāšanas princips; gadījumā, ja atbilstoši tehnoloģiskajās kartēs noteiktajam ēdienu pagatavošanā jāizmanto konkrēts produkts, punktus nepiešķir par citu līdzīgu produktu.

Saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā norādītajām tehnoloģiskajām kartēm (turpmāk – TK) paredzēts izmantot šādus tēju veidus:

1)      karkadē (1.-12.klasēm TK: 6.5, 6.5.a, 12.5, 12.5.a, 18.5b);

2)      kumelīšu (pirmsskolu grupām TK 9.3L, 11.3B, 13.4B, 15.3B, 16.3B, 19.2L);

3)      piparmētru (pirmsskolu grupām TK 2.2L, 10.3B, 18.3B, 20.2L);

4)      melno (pirmsskolu grupām TK: 1.3B, 2.3B, 6.3B, 6.3L, 8.2L, 8.3B, 14.3B, 19.3B (600.lp.), 20.3B);

5)      tēja, nenorādot konkrētu veidu (pirmsskolu grupām TK 4.2L, 19.3B (461.lp.).

Tātad attiecībā uz 63.pozīciju “Tēja (karkade vai kumelīšu vai piparmētru vai melnā)” visās skolās var tikt piedāvāta tēja, kas atbilst NPKS, BL, LPIA prasībām.

Tomēr vērā ņemams ir tas, ka attiecībā uz skolām, kurās ir tikai 1.-12.klases, bet nav pirmsskolu grupas, var tikt piedāvāts viens tējas veids - karkadē, kas atbilst NPKS, BL, LPIA prasībām. Bet attiecībā uz skolām, kurās ir 1.-12.klases un pirmsskolas grupas, var tikt piedāvāts viens vai vairāki tēju veidi (karkade vai kumelīšu vai piparmētru vai melnā).

Saskaņā ar Nolikuma 2.4.1.2.punkta 6) apakšpunktu, ja pretendents piedāvā produktu, kuram ir vairāki veidi vai dalījums, un šī produkta veidi vai dalījums ir atsevišķi norādīti sertifikātā un BL, NPKS, LPIA produktu publiskajā reģistrā, tad BL, NPKS, LPIA produktu saraksta 3.kolonnā šo produktu un tā veidus min vienā pozīcijā (tabulas vienā rindā) kopā, un skaita kā vienu produktu.

Tātad, ja attiecībā uz skolu, kurā ir 1.-12.klases un pirmsskolas grupas, tiek piedāvāti vairāki tēju veidi, tie ir jānorāda vienā rindā, un to skaita kā vienu produktu.

 

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 24.01.2018.

 

1.jautājums, kurš elektroniski saņemts 22.01.2018.:

Nolikuma 6.pielikumā - produktu tabulā nav jānorāda TK numuri kā informācija, kuros ēdienos pretendents plāno izmantot norādīto produktu. Tajā pašā laikā ir vairākas produktu pozīcijas, t.sk.arī pozīcijas no 1.-64. (skolu produkti), kurās ir apvienoti gan skolās, gan tikai PII izmantojamie produkti, piemēram, 11.pozīcija: krējums (dažādi %), 63.pozīcija: tēja (piparmētru, karkadē, kumelīšu vai melnā). Vai pretendenta pienākums ir izvērtēt produktu piedāvājuma atbilstību 2.pielikuma tehnoloģiskajām kartēm, vai arī punkti tiks piešķirti par jebkuru no nosauktajiem produktiem? Vai daļās, kur nav PII grupu punkti tiks piešķirti par produktu  63.pozīcijā, ja būs  norādīta tikai kumelīšu tēju, kas 2.pielikumā iekļauta tikai PII ēdienkartēs?

Atbilde uz 1.jautājumu:

Nolikuma 6.pielikuma “Produktu saraksts” 1.-64.pozīcijā norādītie produkti saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā norādītajām tehnoloģiskajām kartēm ir attiecināmi un var tikt piedāvāti, gan skolās, kurās ir 1.-12.klases, gan skolās, kurās ir arī pirmsskolas grupas. Savukārt no “7.produktu grupa – produkti, kuri Nolikuma 2.pielikumā paredzēti tikai pirmsskolas ēdienkartēs” 65.-69.pozīcijā norādītie produkti ir attiecināmi un var tikt piedāvāti tikai tajās skolās, kurās ir pirmsskolu grupas.

Attiecībā uz 63.pozīciju “Tēja (karkade vai kumelīšu vai piparmētru vai melnā)” visās skolās var tikt piedāvāta tēja: karkade vai kumelīšu vai piparmētru vai melnā, kas atbilst NPKS, BL, LPIA prasībām.

 

2.jautājums, kurš elektroniski saņemts 22.01.2018.:

Vai punkti tiks piešķirti, ja pozīcijā norādīs tikai vienu no nosauktajiem produktiem, piemēram, 17.pozīcijā - tikai miežu putraimus?

Atbilde uz 2.jautājumu:

Attiecībā uz Nolikuma 6.pielikuma “Produktu saraksts”17.pozīciju “Putraimi (grūbas vai mannas vai miežu vai kukurūzas vai prosas) (jāpiedāvā obligāti)” var piedāvāt vienu vai vairākus putraimu veidus, kas atbilst NPKS, BL, LPIA prasībām.

Saskaņā ar Nolikuma 2.4.1.2.punkta 6) apakšpunktu, ja pretendents piedāvā produktu, kuram ir vairāki veidi vai dalījums, un šī produkta veidi vai dalījums ir atsevišķi norādīti sertifikātā un BL, NPKS, LPIA produktu publiskajā reģistrā, tad BL, NPKS, LPIA produktu saraksta 3.kolonnā šo produktu un tā veidus min vienā pozīcijā (tabulas vienā rindā) kopā, un skaita kā vienu produktu.

 

3.jautājums, kurš elektroniski saņemts 22.01.2018.:

Nolikuma 2.4.1.2.punkta 11.apakšpunkts nosaka pārstrādātiem/saliktiem produktiem iekļaut produkta marķējuma attēlu, kuros norādīts produkta sastāvs, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par produkta atbilstību MK noteikumu Nr.172 prasībām. Vai par šādu attēlu var būt arī produkta specifikācijas lapa, kurā norādītas visas saliktā produkta sastāvdaļas? 

Atbilde uz 3.jautājumu:

Šajā gadījumā termins “produkta marķējums” tulkojams atbilstoši Pārtikas aprites uzraudzības likuma 1.panta 18.punktā norādītajam terminam – pārtikas preču marķējums – informācija (vārds, teksts, norāde, preču zīme, firmas zīme, attēls vai simbols), kas attiecas uz pārtikas preci un ir norādīta uz iepakojuma, pavaddokumentos, uz etiķetes vai uzlīmes, vai aptveres. Ja produkta specifikācijas lapa ir pārtikas preces ražotāja pavaddokuments, kurā norādīts produkta sastāvs, tā lai varētu pārliecināties par produkta atbilstību MK noteikumu Nr.172 prasībām, tad šāds dokuments var tikt iekļauts piedāvājumā.

 

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 19.01.2018.

 

1.jautājums, kurš elektroniski saņemts 17.01.2018.:

Lūdzam atsevišķi uzrādīt izglītojamo skaitu
pēc klašu grupām: 1.Rīgas 41.vsk, 2. Rīgas Natālijas Draudziņas vsk., proti, Rīgas Raiņa 8.vakara vsk.

 

Atbilde uz 1.jautājumu:

8.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 41.vidusskolā

Slokas iela 49A, Rīga, LV-1007

Skolas izglītojamo skaits, ēdienreižu veidi un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas laiki:

Klašu grupa/ ēdienreize (pusdienas/ brokastis/launags)

Laiks, kad attiecīgā ēdienreize tiek organizēta

Kopējais izglītojamo skaits attiecīgajā klašu grupā 2017./2018.m.g.

Aptuvenais izglītojamo skaits, kuri izmanto ēdināšanas pakalpojumus 2017./2018.m.g.

Plānotais ēdienreizes pasniegšanas veids: pie klāta galda vai ēdnīcas letes

1.klases (pusdienas)

11.10-11.50

86

86

Pie klāta galda

2.klases (pusdienas)

11.10-11.50

98

98

Pie klāta galda

3.klases (pusdienas)

12.00-12.40

110

110

Pie klāta galda

4.klases (pusdienas)

12.00-12.40

65

65

Pie klāta galda

5.klases (pusdienas)

12.00-12.40

13.35-14.05

83

83

Pie klāta galda

6.klases (pusdienas)

13.35-14.05

76

76

Pie klāta galda

7.klases (pusdienas)

13.35-14.05

30

30

Pie klāta galda

8.klases (pusdienas)

13.35-14.05

43

43

Pie klāta galda

9.klases (pusdienas)

13.35-14.05

44

44

Pie letes

10.klases (pusdienas)

13.35-14.05

0

0

Pie letes

11.klases (pusdienas)

13.35-14.05

19

19

Pie letes

12.klases (pusdienas)

13.35-14.05

13

13

Pie letes

1.klases pagarinātās dienas grupas (launags)

14.05-14.45

86

80

Pie klāta galda

2.klases pagarinātās dienas grupas (launags)

14.05-14.45

98

90

Pie klāta galda

 

9.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, t.sk., Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolai

Bruņinieku iela 24A, Rīga, LV-1001

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas izglītojamo skaits, ēdienreižu veidi un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas laiki:

Klašu grupa/ ēdienreize (pusdienas/ brokastis/launags)

Laiks, kad attiecīgā ēdienreize tiek organizēta

Kopējais izglītojamo skaits attiecīgajā klašu grupā 2017./2018.m.g.

Aptuvenais izglītojamo skaits, kuri izmanto ēdināšanas pakalpojumus 2017./2018.m.g.

Plānotais ēdienreizes pasniegšanas veids: pie klāta galda vai ēdnīcas letes

1.klases (pusdienas)

11.10-11.40

84

84

pie klāta galda

2.klases (pusdienas)

11.10-11.40

85

85

pie klāta galda

3.klases (pusdienas)

11.10-11.40

94

94

pie klāta galda

4.klases (pusdienas)

11.10-11.40

87

87

pie klāta galda

5.klases (pusdienas)

12.20-12.50

81

81

pie klāta galda

6.klases (pusdienas)

12.20-12.50

84

84

pie klāta galda

7.klases (pusdienas)

12.20-12.50

56

56

pie klāta galda

8.klases (pusdienas)

12.20-12.50

48

48

pie letes

9.klases (pusdienas)

12.20-12.50

54

54

pie letes

10.klases (pusdienas)

12.20-12.50

58

58

pie letes

11.klases (pusdienas)

12.20-12.50

32

32

pie letes

12.klases (pusdienas)

12.20-12.50

28

28

pie letes

1.klases (launags)

14.00 – 14.30

84

25

84

2.klases (launags)

14.00 – 14.30

85

25

85

3.klases (launags)

14.00 – 14.30

94

25

94

4.klases (launags)

14.00 – 14.30

87

25

87

Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas izglītojamo skaits un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas laiki Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas telpās Bruņinieku ielā 24A, jo Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolai nav ēdināšanas pakalpojumam nepieciešamo telpu un aprīkojuma:

Klašu grupa/ ēdienreize (pusdienas/ brokastis/launags)

Laiks, kad attiecīgā ēdienreize tiek organizēta

Kopējais izglītojamo skaits attiecīgajā klašu grupā 2017./2018.m.g.

Aptuvenais izglītojamo skaits, kuri izmanto ēdināšanas pakalpojumus 2017./2018.m.g.

Plānotais ēdienreizes pasniegšanas veids: pie klāta galda vai ēdnīcas letes

7.klases (pusdienas)

12.55-13.25

9

9

pie letes

8.klases (pusdienas)

12.55-13.25

21

11

pie letes

9.klases (pusdienas)

12.55-13.25

40

0

pie letes

10.klases (pusdienas)

12.55-13.25

57

0

pie letes

11.klases (pusdienas)

12.55-13.25

53

0

pie letes

12.klases (pusdienas)

12.55-13.25

64

0

pie letes

 

 

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 19.01.2018.

 

1.jautājums, kurš elektroniski saņemts 17.01.2018.:

Vai pretendents 6 pielikuma tabulā papildus var norādīt, ka piedāvās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, mandarīnus, citronus, griķus, majonēzi u.c. produktus, kas atbilst BL, NPKS, LPIA prasībām, bet nav iekļauti dotajā sarakstā?

Atbilde uz 1.jautājumu:

Nolikuma 2.4.1.2.punkta 1) apakšpunktā noteikts, ka pretendents BL, NPKS, LPIA produktu sarakstā neveido papildus rindas un papildus pozīcijas nenorāda, tātad nepiedāvā papildus BL, NPKS, LPIA produktus, kas nav minēti 2.kolonnā.

Tātad pretendents 6 pielikuma tabulā papildus nevar norādīt, ka piedāvās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, piemēram, mandarīnus, citronus, griķus, majonēzi u.c. produktus, kas atbilst BL, NPKS, LPIA prasībām, bet nav iekļauti dotajā sarakstā.

 

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 17.01.2018.

 

1.jautājums, kurš elektroniski saņemts 16.01.2018.:

Nolikuma 2.1.5.punktā attiecībā uz iesniedzamajiem dokumentiem ir aprakstīts, kas jānorāda  Nolikuma 4.pielikumā “Pieredzes apraksts”, kur norāda pretendenta sniegtos ēdināšanas pakalpojumus ne vairāk kā trīs iepriekšējos gados  (2015., 2016., 2017.). Vai tabulā uzskaitītajiem ēdināšanas pakalpojumiem ir jābūt sniegtiem nepārtraukti visus trīs iepriekšējos gadus (2015., 2016., 2017.), vai arī kādas citas minimālā pakalpojuma sniegšanas termiņa pieredzes prasības?

Atbilde uz 1.jautājumu:

Nolikuma 2.1.5.punkts nosaka, ka Pretendents aizpilda Nolikuma 4.pielikuma “Pieredzes apraksts”, kur norāda pretendenta sniegtos ēdināšanas pakalpojumus ne vairāk kā trīs iepriekšējos gados  (2015., 2016., 2017.).

Tas nozīmē, ka pieredzes aprakstā nav jāiekļauj pretendenta sniegtos ēdināšanas pakalpojumus, kas sniegti pirms 2015.gada, piemēram, 2014.gadā.

Pieredzes aprakstā uzskaitītajiem ēdināšanas pakalpojumiem nav jābūt sniegtiem nepārtraukti visus trīs iepriekšējos gadus.

Citas minimālā pakalpojuma sniegšanas termiņa prasības nav izvirzītas, bet Nolikuma 2.1.5.punktā ir noteikta prasība, ka pieredzei ir jābūt līdzvērtīgai, t.i., jābūt pieredzei ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot ēdināšanas jomas normatīvo aktu speciālo prasību izpildi (piemēram, skolā, medicīnas, sociālās aprūpes iestādēs), un pretendenta sniegto ēdināšanas pakalpojumu saņēmēju skaits vismaz vienā iestādē nav mazāks par 70% no ēdināšanas pakalpojumu saņēmēju skaita attiecīgās Iepirkuma daļas skolā.

 

2.jautājums, kurš elektroniski saņemts 16.01.2018.:

Nolikuma 6.pielikumā produktu sarakstā 2.produktu grupā Piena produkti ir deviņas produktu pozīcijas no 6.pozīcijas līdz 14.pozīcijai, kur pie dažiem produktiem ir minēti gandrīz visi iespējamie tauku % (piemēram, skābajam krējumam), daži ir sadalīti pat atsevišķās pozīcijās tabulā – biezpiens 9% un biezpiens 0.5%, bet citas pozīcijas ir ierobežotas tikai ar vienu iespējamo tauku % - 11.pozīcijā kefīrs 2% un 12.pozīcijā piens 2.5%. Saskaņā ar tehnisko specifikāciju Pretendentam jāievēro šādas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas prasības: “1.1.2. izstrādāt nedēļas ēdienkartes un tehnoloģiskās kartes, izmantojot Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā minētās ēdienkartes un tehnoloģiskās kartes vai arī sagatavojot citas ēdienkartes un tehnoloģiskās kartes, kurās ēdiena sortiments, enerģētiskā vērtība un uzturvērtība atbilst normatīvo aktu un Skolas prasībām”. Tas nozīmē, ka pakalpojuma sniegšanas laikā ēdinātājs sagatavos arī citas likumdošanas prasībām atbilstošas ēdienkartes un tehnoloģiskās kartes, kur varētu tikt izmantots kefīrs vai piens ar citiem tauku %, kas nav minēti produktu tabulā. Saskaņā ar likumdošanas prasībām šo citu tauku % saturošo kefīra vai piena lietošana skolēnu ēdināšanā nav nekādā veidā ierobežota, ja vien tiek nodrošināts nepieciešamais uzturvielu daudzums ēdienreizē un dienā. Tajā pašā laikā šis iepirkums ir ēdināšanas pakalpojumu iepirkums, bet ne izejvielu iepirkums, kur varētu tikt ierobežota šaura un ļoti konkrētām prasībām atbilstošu produktu iepirkšana. Vai būtu iespējams piena produktu pozīcijām pievienot visus biežāk sastopamos tauku %, vai arī tos vispār noņemt, lai izvairītos no nevajadzīgiem pārpratumiem nolikuma izvērtēšanā un pēc tam arī pakalpojuma sniegšanā?

Atbilde uz 2.jautājumu:

Pasūtītājs Nolikuma 6.pielikumā produktus un to tauku procentus ir norādījis tādus, kādus paredzēts izmantot Nolikuma 2.pielikumā norādītajās tehnoloģiskajās kartēs.

Nolikuma 2.4.1.3.punkta 3) apakšpunktā noteikts, ka pretendents obligāti piedāvā BL, NPKS, LPIA produktus, kuri minēti BL, NPKS, LPIA produktu saraksta 1., 2., 4., 5., 6., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 23., 25., 29., 30., 32.pozīcijā (65.pozīcijā tikai skolās, kurās ir pirmsskolas grupas).

Tas nozīmē, ka attiecībā uz 2.produktu grupu “Piena produkti” pretendents obligāti piedāvā 6.pozīcijā norādīto biezpienu 9%, 9.pozīcijā norādīto kefīru 2%, 11.pozīcijā norādīto krējumu skābo 15%, 20%, 25%, kuru izmanto atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā norādītajām tehnoloģiskajām kartēm, 12.pozīcijā norādīto pienu 2% un 13.pozīcijā norādīto sieru.

Gadījumā, ja pretendents piedāvājumā iekļaus šādus produktus ar šādu tauku % un Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, tad saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.1.2.punktu un pakalpojumu līguma 4.1.2.punktu izpildītājam būs pienākums izstrādāt nedēļas ēdienkartes, izmantojot Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā minētās ēdienkartes un tehnoloģiskās kartes, kurās būs jāizmanto tieši šādi piedāvātie BL, NPKS, LPIA produkti ar šādu tauku %.

Savukārt, ja skola izvirzīs prasību piedāvāt tādus ēdienus, kas nav norādīti Nolikuma 2.pielikumā, tad izpildītājam būs pienākums izstrādāt citas ēdienkartes un tehnoloģiskās kartes, kurās ēdiena sortimentam, enerģētiskai vērtībai un uzturvērtībai jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

Saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.1.6.punktu un pakalpojuma līguma 4.1.6.punktu neatkarīgi no tā, vai tiks izmantotas Nolikuma 2.pielikumā norādītās vai citas tehnoloģiskās kartes, ēdienu gatavošanā jāizmanto BL, NPKS, LPIA produktus, kas iekļauti pretendenta tehniskajā piedāvājumā.

Saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.1.7.punktu un pakalpojuma līguma 4.1.7.punktu izpildītājam izglītojamo ēdināšanā būs jāizmanto Iepirkuma tehniskajā piedāvājumā BL, NPKS, LPIA produktu tabulā norādītos produktus (ar piedāvājumā norādīto tauku %), nodrošinot, ka pārtikas preču pavadzīmēs piegādāto produktu nosaukumi (un to tauku %) atbilst Iepirkuma tehniskajā piedāvājumā BL, NPKS, LPIA produktu tabulā norādīto produktu nosaukumiem (un to tauku %), lai nodrošinātu iespēju izsekot produktu izcelsmei un atbilstībai tehniskajam piedāvājumam Iepirkumā.

Saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.1.8.punktu un pakalpojumu līguma 4.1.8.punktu, ja objektīvu, no pretendenta neatkarīgu iemeslu dēļ BL, NPKS, LPIA produktu klāstā nepieciešamas  izmaiņas, tad izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju izmaiņas, aizstājot Iepirkuma tehniskajā piedāvājumā BL, NPKS, LPIA produktu tabulā norādīto produktu ar līdzvērtīgu produktu, kas atbilst BL, NPKS, LPIA prasībām.

1.piemērs, ja produktu tabulā ir prasīts piens 2%, tad pretendents piedāvā pienu 2%. Ja tiek gatavoti 2.pielikumā minētie ēdieni, tad to tehnoloģiskajās kartēs ir paredzēts izmantot pienu 2%. Ja tiek gatavoti ēdieni, kas nav minēti 2.pielikumā, bet kuros jāizmanto piens, tad pretendents sagatavo tehnoloģisko karti, kurā paredzēts izmantot pienu 2%. Arī pavadzīmēs ir jābūt norādītam pienam 2%, lai tas atbilstu piedāvātajam pienam 2%.

Savukārt, ja skola izvirzītu prasību piedāvāt tādus ēdienus, kas nav norādīti Nolikuma 2.pielikumā, kuros jāizmanto tādi produkti, kas nav minēti Nolikuma 6.pielikumā, tad izpildītājs varētu brīvi izmantot nepieciešamos produktus, nodrošinot, ka ēdiena enerģētiskā vērtība un uzturvērtība atbilst normatīvo aktu prasībām.

2.piemērs, ja skola izvirzītu prasību piedāvāt ēdienu, kura gatavošanā izmanto paniņas, un paniņas nav minētas Nolikuma 6.pielikumā un nav iekļautas piedāvājumā, tad izpildītājs varētu brīvi izvēlēties paniņas ar jebkādu tauku %, arī tādas, kas neatbilst NPKS vai BL prasībām, un sagatavotu tādu ēdiena tehnoloģisko karti, kurā ēdiena enerģētiskā vērtība un uzturvērtība atbilst normatīvo aktu prasībām.

 

3.jautājums, kurš elektroniski saņemts 16.01.2018.:

Produktu tabulā 66.pozīcijā ir “Kafijas dzēriens bērniem jeb kafija, bērnu” – vai pareizi saprotam, ka tas nav domāts kofeīnu saturošs standarta kafijas dzēriens, kā to saprotam pieaugušo ēdināšanā? Vai pēc būtības tas var būt dzēriens, kas satur grauzdētus miežus, ozolzīles, citas augu daļas, u.c? Šādi produkti atbilst likumdošanas prasībām, lai tos varētu izmantot skolēnu ēdināšanā. Bet vai tie tiks ieskaitīti, ja produkta sertifikātā neparādās nosaukums tieši “bērnu kafija”, bet cits nosaukums, lai arī pats produkts pēc būtības ir tieši tāds kā prasīts.

Atbilde uz 3.jautājumu:

Saskaņā ar Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (turpmāk - MK not. Nr.172) 1.pielikuma 9.8.punktu izglītojamo uzturā neiekļauj bezalkoholiskos dzērienus, kuriem pievienots kofeīns vai (un) aminoskābes.

Tas nozīmē, ka normatīvie akti neaizliedz izglītojamo uzturā izmantot bezalkoholiskos dzērienus ar dabīgo kofeīnu.

Nolikuma 6.pielikumā “Produktu saraksts” 66.pozīcijā “Kafijas dzēriens bērniem jeb kafija, bērnu (piedāvā tikai skolās, kurās ir pirmsskolas grupas)” pēc būtības var būt dzēriens, kas satur grauzdētus miežus, ozolzīles, citas augu daļas, u.c., kurus bieži vien izmanto pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanā.

Nolikuma 2.4.1.2.punkta 5) apakšpunkts nosaka, ka BL, NPKS, LPIA produktu saraksta 3.kolonnā pretendents norāda produktu nosaukumus atbilstoši tam, kādi tie norādīti sertifikātos un BL, NPKS, LPIA produktu publiskajos reģistros, ar nosacījumu, ka tie pēc būtības ir atbilstoši 2.kolonnā un Nolikuma 2.pielikumā ēdienu tehnoloģiskajās kartēs norādītajiem produktiem.

Ja tiks piedāvāts kafijas dzēriens bērniem, kura nosaukums sertifikātā būs atšķirīgs, tad iepirkuma komisija vērtēs tā atbilstību pēc būtības, ņemot vērā arī produkta marķējumu, kurā būs norādīts produkta sastāvs. Jāņem vērā, ka Nolikuma 2.4.1.2.punkta 11.apakšpunkts par produkta marķējuma attēla iesniegšanu ir attiecināms uz visiem pārstrādātajiem/saliktajiem produktiem.

 

4.jautājums, kurš elektroniski saņemts 16.01.2018.:

Produktu tabulā 67.pozīcijā ir norādīts produkts “kakao” – vai pareizi saprotam, ka tas ir produkts, kas ir 100% kakao pulveris (iegūts no kakao pupiņām), bez jebkādām piedevām?

Atbilde uz 4.jautājumu:

Saskaņā ar MK not. Nr.172 41.punkta 41.6.7.apakšpunktu vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs un to teritorijā papildus kompleksajai un izvēles ēdienkartei drīkst izplatīt dzērienus, kas pagatavoti, izmantojot kakao pulveri ar samazinātu tauku saturu, kur kakao sviesta saturs sausnā ir mazāks par 20 %.

Šis kakao pulvera tauku satura ierobežojums ir attiecināms uz gatavajiem dzērieniem, kurus var izplatīt papildus kompleksajai un izvēles ēdienkartei. Savukārt kompleksās un izvēles ēdienkartes ēdienu un dzērienu gatavošanā var izmantot kakao pulveri, kas atbilst MK not. Nr.172 21.punkta prasībām, proti, tas var būt apstrādāts un pārstrādāts pārtikas produkts, kas nesatur ģenētiski modificētus organismus, nesastāv no tiem un nav no tiem ražots, kam nav pievienoti šādi aromatizētāji (izņemot vanilīnu un dabīgos aromatizētājus) un pārtikas piedevas: krāsvielas (izņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām II pielikuma C daļā minētās II grupas pārtikas krāsvielas); garšas pastiprinātāji; konservanti (izņemot etiķskābi (etiķi), sēra dioksīdu – sulfītus, citronskābi, pienskābi, askorbīnskābi, ābolskābi); saldinātāji.

 

5.jautājums, kurš elektroniski saņemts 16.01.2018.:

Saskaņā ar nolikuma 2.5.2.1.punktu ēdināšanas maksa pirmsskolas vecuma izglītojamajiem 2.77 EUR dienā ieskaitot PVN un saskaņā ar punktu 2.5.3. cena ir jānorāda ar 2 cipariem aiz komata – pieņemot, ka cena bez PVN ir 2.29 EUR, tad gala cena ar PVN sanāk 2.7709 EUR. Pielietojot matemātiskos noapaļošanas likumus, gala cena sanāk 2.77 EUR ar PVN. Vai šāds “pārsniegums” pirms tiek veikta korekta noapaļošana, atmetot trešo un ceturto ciparu aiz komata, tiks akceptēts izvērtējot finanšu piedāvājumu?

Atbilde uz 5.jautājumu:

Pasūtītāja ieskatā šajā gadījumā pēc analoģijas būtu piemērojams Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta ceturtajā daļā noteiktais noapaļošanas princips, t.i., konvertējot preču un pakalpojumu vienas vienības cenu, tās vērtībai euro aiz komata tiek norādītas tikpat zīmes, cik noteiktajai vienas vienības cenas vērtībai latos. Šajā gadījumā noapaļojot ņem vērā nākamo zīmi aiz pēdējās atstājamās zīmes aiz komata. Ja nākamā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, tad pēdējās atstājamās zīmes vērtība nemainās. Ja nākamā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad pēdējā atstājamā zīme tiek noapaļota par vienu vienību uz augšu.

Saskaņā ar nolikuma 2.5.2.1.punktu ēdināšanas maksa pirmsskolas vecuma izglītojamajiem 2.77 EUR dienā ieskaitot PVN. Saskaņā ar 2.5.3.punktu Finanšu piedāvājumā ēdienreizes cena jānorāda euro bez PVN ne vairāk kā 2 (divi) cipari aiz komata, kopsummai norādot PVN, kā arī summu kopā ar PVN.

Līdz ar to, ja tiek piedāvāta cena bez PVN ir 2.29 EUR (noapaļojot 2.2892561), tad gala cena ar PVN ir 2.7709 EUR. Pielietojot cenu noapaļošanas principu, gala cena ir 2.77 EUR ar PVN. Šāda noapaļošana, atmetot trešo un ceturto ciparu aiz komata, tiks akceptēts izvērtējot finanšu piedāvājumu.

 

6.jautājums, kurš elektroniski saņemts 16.01.2018.:

Saskaņā ar 10.pielikumā pievienotā Pakalpojuma līguma projekta 5.1.4.punktu viens no Pasūtītāja pienākumiem ir “ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā saskaņot izmaiņas BL, NPKS, LPIA produktu sarakstā, ja izmaiņas nepieciešamas objektīvu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un sarakstā minētais produkts tiek aizstāts ar līdzvērtīgu produktu, kas atbilst BL, NPKS, LPIA prasībām” – vai tas nozīmē, ka Pasūtītājs subjektīvu un nepamatotu iemeslu dēļ nedrīkst atteikt kvalitātes ziņā savstarpēji līdzvērtīgu produktu aizvietošanu?

 

Atbilde uz 6.jautājumu:

Minētajā punktā paredzēta iespēja veikt izmaiņas BL, NPKS, LPIA produktu sarakstā nevis Izpildītājam vienpusēji, bet tikai saskaņojot to ar Pasūtītāju, izvirzot nosacījumus izmaiņu veikšanai (izmaiņas nepieciešamas objektīvu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un sarakstā minētais produkts tiek aizstāts ar līdzvērtīgu produktu, kas atbilst BL, NPKS, LPIA prasībām), kā arī nosakot saskaņojuma termiņus (Pasūtītājam ir pienākums ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā saskaņot izmaiņas). Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot izmaiņas, ja: a) izmaiņas nav pamatotas ar objektīviem, no Izpildītāja neatkarīgiem apstākļiem; b) produkts tiek aizstāts ar citu pēc būtības neatbilstošu produktu vai tādu, kas neatbilst BL, NPKS, LPIA prasībām.

 

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem 15.01.2018. 

 

1.jautājums, kurš elektroniski saņemts 13.01.2018.:

Nolikuma 1.7.2.punkts pieprasa dokumentus sagatavot Microsoft Office 2010 vai vēlākas programmatūras versijā. Ko jāsaprot ar vārdu vēlākā: jaunākā (piem.2011.gada) vai vecākā (piem.2009.gada) versijā?

Atbilde uz 1.jautājumu:

Ar vārdu vēlākā jāsaprot pēc 2010.gada izdotās programmatūras versijas (piemēram, 2011.gada), jo ļoti vecas MS Office datnes ar jaunākās versijas programmatūru var neatvērt.

2.jautājums, kurš elektroniski saņemts 13.01.2018.:

Nolikuma 2.4.1.2.punkta 11.apakšpunkts nosaka pārstrādātiem/saliktiem produktiem iesniegt produktu marķējumu attēlus. Vai attēli jāpievieno tikai 6.pielikuma 6.tabulā minētajiem produktiem, kuriem ir norāde: pārstrādāti/ salikti produkti, kas atbilst MK not. Nr.172 prasībām, lai to apliecinātu pievieno produkta marķējuma attēlu, kurā norādīts produkta sastāvs ,vai arī par citiem pārstrādātiem produktiem (piemēram: maize, jogurts, siers, cepetis u.c.).

Atbilde uz 2.jautājumu:

Nolikuma 2.4.1.2.punkta 11.apakšpunkts, kas nosaka: “ja piedāvājumā ir iekļauti pārstrādāti/salikti produkti, tehniskajā piedāvājumā iekļauj produktu marķējuma attālus, kuros norādīts produkta sastāvs, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt atbilstību Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” prasībām” ir attiecināms uz visiem pārstrādātajiem/saliktajiem produktiem, t.sk., Nolikuma 6.pielikuma “Produktu saraksts” šādām pozīcijām:

6.

Biezpiens 9% (jāpiedāvā obligāti)

7.

Biezpiens vājpiena 0.5%

8.

Jogurts

9.

Kefīrs 2% (jāpiedāvā obligāti)

10.

Krējums saldais 35%*

11.

Krējums skābais 15%, 20%, 25%, kuru izmanto atbilstoši TK* (jāpiedāvā obligāti)

13.

Siers (jāpiedāvā obligāti)

14.

Sviests 82%

16.

Makaroni visa veida (jāpiedāvā obligāti)

19.

Rudzu maize (rupjmaize) (jāpiedāvā obligāti)

20.

Kviešu maize (baltmaize)

21.

Saldskābmaize

22.

Kliju, sēklu vai graudu maize (rupjmaize, baltmaize vai saldskābmaize)

52.

Augu eļļa

53.

Ievārījums

54.

Kartupeļu ciete

55.

Konservēta kukurūza

56.

Konservētas skābenes

57.

Konservēti zaļie zirnīši

58.

Marinētas sarkanās galda bietes

59.

Medus (dabīgais)

60.

Rīvmaize

61.

Skābēti kāposti

62.

Sulas, sulas dzērieni, nektāri

63.

Tēja (karkade vai kumelīšu vai piparmētru vai melnā)

64.

Tomātu biezenis vai tomātu pasta vai tomātu mērce

66.

Kafijas dzēriens bērniem jeb kafija, bērnu (piedāvā tikai skolās, kurās ir pirmsskolas grupas)

67.

Kakao (piedāvā tikai skolās, kurās ir pirmsskolas grupas)

69.

Vārītas cūkgaļas rulete vai cepetis (piedāvā tikai skolās, kurās ir pirmsskolas grupas)

 

 

Publikācija (10.01.2018.)

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kā centralizēta iepirkumu institūcija veic iepirkumu “Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām”  (identifikācijas Nr.RD IKSD 2017/34).

Piedāvājumu var iesniegt tikai elektroniski līdz 2018. gada 9. februāra plkst. 10.00, www.eis.gov.lv sistēmā.

Lūdzam pretendentus savlaicīgi reģistrēties un iesniegt piedāvājumus Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmas e-konkursu apakšsistēmā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumiem Nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”. Ārpus E-iepirkumu sistēmas vai pēc nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

Atklāts konkurss tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 10. panta pirmajai daļai, iepirkuma rezultātā par katru tā daļu atsevišķi skolas slēgs līgumu par PIL 2. pielikuma 7. punktā minētajiem skolas ēdināšanas pakalpojumiem (CPV kods 55524000-9).

Līgums tiks slēgts uz vienu gadu no līguma spēkā stāšanās ar skolas kā pasūtītāja tiesībām pagarināt tā darbību uz termiņu, kurš kopumā visā līguma darbības laikā nepārsniedz piecu gadu periodu.

Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā iepirkuma daļā.

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts šādās daļās, rezultātā katrai skolai slēdzot līgumu par  attiecīgo daļu:

Iepirkuma daļas Nr.

Iepirkuma daļas nosaukums

Paredzamā līgumcena (katras daļas kopējā summa par ēdināšanas pakalpojumiem vienam gadam), EUR

Paredzamā līgumcena pieciem gadiem (katras daļas kopējā summa par ēdināšanas pakalpojumiem vienam gadam, kas reizināta ar pieci), EUR

1.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Āgenskalna sākumskolā

139571.40

697857.00

2.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Iļģuciema vidusskolā

129072.15

645360.75

3.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Pamatskolā "Rīdze"

127112.23

635561.15

4.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Puškina licejā

175617.02

878085.10

5.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 19.vidusskolā

50075.54

250377.70

6.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 33.vidusskolā

153219.17

766095.85

7.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 37.vidusskolā

82748.86

413744.30

8.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 41.vidusskolā

147804.46

739022.30

9.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 46.vidusskolā

104936.36

524681.80

10.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 53.vidusskolā

113545.95

567729.75

11.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 61.vidusskolā, t.sk., Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolai

136463.83

682319.15

12.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 63.vidusskolā

145434.30

727171.50

13.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 64.vidusskolā

257912.48

1289562.40

14.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 65.vidusskolā

88380.33

441901.65

15.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 93.vidusskolā

120771.65

603858.25

16.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 95.vidusskolā

289472.17

1447360.85

17.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 96.vidusskolā

176760.66

883803.30

18.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Angļu ģimnāzijā

271488.60

1357443.00

19.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Anniņmuižas vidusskolā

197842.07

989210.35

20.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolā

82879.92

414399.60

21.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ezerkrastu pamatskolā

115057.87

575289.35

22.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Franču licejā

194716.03

973580.15

23.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Igauņu pamatskolā

40100.33

200501.65

24.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Imantas vidusskolā

186679.67

933398.35

25.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Juglas vidusskolā

313957.22

1569786.10

26.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā

354368.51

1771842.55

27.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ķengaraga vidusskolā

168070.99

840354.95

28.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Lietuviešu vidusskolā

84304.55

421522.75

29.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, t.sk., Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolai

234515.70

1172578.50

30.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Purvciema vidusskolā

278108.76

1390543.80

31.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas sākumskolā "Valodiņa"

52854.55

264272.75

32.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolā

83864.79

419323.95

33.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ukraiņu vidusskolā

101210.00

506050.00

34.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Valda Zālīša sākumskolā

196143.47

980717.35

35.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā

210277.36

1051386.80

36.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ziepniekkalna sākumskolā

73965.45

369827.25

Iepirkuma paredzamā līgumcena (visu daļu kopējā summa par ēdināšanas pakalpojumiem vienam gadam, kas reizināta ar pieci) līdz EUR  28 396 522.00 (divdesmit astoņi miljoni trīs simti deviņdesmit seši tūkstoši pieci simti divdesmit divi euro, 00 centi), izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)

5679304.40

28396522.00

 

Iepirkuma kontaktpersona Kristīne Graudumniece, tālrunis 67026892, e-pasts kristine.graudumniece@riga.lv 

 Nolikums (276.00 KB)

 Nolikuma 1. pielikums (12.22 MB)

 Nolikuma 2. pielikums (12.84 MB)

 Nolikuma 3. pielikums (57.00 KB)

 Nolikuma 4. pielikums (39.00 KB)

 Nolikuma 5. pielikums (59.00 KB)

 Nolikuma 6. pielikums (154.50 KB)

 Nolikuma 7. pielikums (76.50 KB)

 Nolikuma 8. pielikums (78.50 KB)

 Nolikuma 9. pielikums (30.50 KB)

 Nolikuma 10. pielikums (127.50 KB)

 Nolikuma 11. pielikums (152.00 KB)

 
Pēdējo reizi atjaunota 21.septembrī, 2018, 09:35
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv
old.iksd.riga.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit